Vooral door de stijging van de COconcentratie in de lucht, stijgt ook de temperatuur op aarde. Er zijn veel factoren die te maken hebben met opwarming, maar vrijwel alle klimaatgeleerden zijn het erover eens dat CO2 de belangrijkste factor is en dat de stijging vooral door menselijk gedrag wordt veroorzaakt. Vooral door het stoken van fossiele brandstoffen en intensieve landbouw en veeteelt.

Over de laatste 800.000 jaar is de CO2 concentratie nog nooit zo hoog geweest. Sinds 1900 is de temperatuur op aarde met 0,7 graad gestegen (in Nederland met 1 graad), waarvan in de laatste 10 jaar de stijging 0,4 graad was. De temperatuur stijgt dus, maar ook de snelheid waarmee de temperatuur stijgt neemt toe! 

Het weer zal extremer worden, op sommige plekken op aarde wordt het droger, bij ons gemiddeld natter. De temperatuurstijging wordt bij ons vooral in de zachtere winter gevoeld. Op veel plaatsen in de wereld zal de voedselproductie in gevaar komen.

We moeten snel handelen!

Bron KNMI