Transitie betekent een blijvende verandering.

Dus transitie betekent niet een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk.

Onze voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig. Doordat het verbranden van fossiele brandstoffen klimaatverandering veroorzaakt, en doordat er toenemende schaarste aan goedkoop op te wekken fossiele brandstoffen is, zal het op termijn nodig zijn om de fossiele brandstoffen in de aarde te laten en niet meer te winnen. Dat heeft enorme economische gevolgen.

Door internet en vooral het internet of things, maar ook door mogelijkheden van 3D printen zullen veel grote bedrijven in problemen komen. Hun afzetmarkten zullen verdwijnen of veranderen. Veel bedrijven zullen het niet redden. Dat kan enorme werkeloosheid geven.

Uit toenemende ontevredenheid over hoe de welvaart en het welzijn is verdeeld, zullen er veel kleinschalige initiatieven tot productie en zorg komen. De toekomst is misschien wel aan coöperaties. Politieke systemen blijken tot op heden niet in staat deze veranderingen te sturen. Mensen hebben te weinig vertrouwen in politieke instituties.

De klimaatverandering is nu (sinds Parijs 2015) officieel een door menselijk handelen veroorzaakt fenomeen. Door de IPCC (wetenschappelijk orgaan van de VN) wordt gewaarschuwd dat bij een temperatuurstijging van meer dan 1,5 graad Celsius (gerekend vanaf het begin van de industriële revolutie) de temperatuur kan blijven stijgen, zelfs al zouden we op houden met het verbranden van fossiele brandstoffen en zelfs al zouden we de verwoestijning van de aarde morgen kunnen beëindigen.
Er is dus haast geboden om de klimaatverandering te stoppen. Ook dat zal grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben.

Bovenstaande argumenten zijn de veroorzakers van de transitie. We kunnen er niet voor kiezen om wel of niet aan transitie te gaan doen. Transitie gaat veel met ons doen. We kunnen er, met veel inspanning en samenwerking,  het beste van proberen te maken.